Chính sách bảo mật

1. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cá nhân của người mua

a. Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại trang website vihodan.vn, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số liên kết bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website vihodan.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào vihodan.vn bao gồm: Địa chỉ IP, trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến.

b. Phạm vi sử dụng thông tin

vihodan.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gửi thư, Email, Tin nhắn hoặc cuộc gọi…

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Ngoài ra trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vihodan.vn.

d. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 1900.3199

Mã số doanh nghiệp: 0200572501

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua số điện thoại: 1900.3199 hoặc email: vihodantw3@gmail.com.

f. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên vihodan.vn được Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp khác được pháp luật cho phép.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý từ chính thành viên đó. Trong trường hợp phối hợp điều tra với cơ quan có thẩm quyền Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 hoàn toàn có quyền sử dụng những thông tin trên để cung cấp cho đơn vị có thẩm quyền khi được yêu cầu mà không cần phải thông báo đến người dùng.

Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân thành viên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ số…

2. XỬ LÝ LỖI KỸ THUẬT

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì thành viên đó phải thông báo cho Ban quản lý Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 qua điện thoại 1900.3199 (từ 8:00 – 17:00 hằng ngày) hoặc qua địa chỉ email vihodantw3@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian nhanh nhất.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do chúng tôi gây ra.

3. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Tất cả thành viên bao gồm Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 cam kết thực hiện đúng với những điều ghi trong chính sách này.

Trả lời

Gọi điện

Gọi điện

Chat Facebook

Messenger

Điểm bán

Điểm bán

1900 3199
Chat Facebook
Điểm bán
Đặt hàng ngay